Strona Główna

   Zapraszamy do korzystania z darmowej bazy “Historia US”. Pełnotekstowa baza on-line jest tworzona przez Bibliotekę Główną od 2015 r. Zawiera lokalne i ogólnokrajowe artykuły prasowe związane z Uniwersytetem Szczecińskim od momentu powstania uczelni, tj. od 1985 r. po chwilę obecną. Stanowi cenne źródło informacji z wielu dziedzin.

Więcej informacji w artykułach:

Magdalena Radoń, Historycznie rzecz ujmując Baza HISTORIA US, NEWSLETTER nr 4/2022, s. 18-19

https://bg.szczecin.pl/wp-content/uploads/2022/04/Newsletter_4_8_2022.pdf

Daniel Ziarkowski, Baza “Historia Uniwersytetu Szczecińskiego”, Bibliotekarz Zachodniopomorski nr 1/2020, s. 5-7

https://stat.ksiaznica.szczecin.pl/BZP_2020_01.pdf