Strona Główna

Zapraszamy do korzystania z darmowej bazy Historia US. Pełnotekstowa baza on-line jest tworzona przez Bibliotekę Główną od 2015 r. Zawiera lokalne i ogólnokrajowe artykuły prasowe związane z Uniwersytetem Szczecińskim od momentu powstania uczelni, tj. od 1985 r. po chwilę obecną. Stanowi cenne źródło informacji z wielu dziedzin.

Więcej informacji w artykule: Daniel Ziarkowski, Baza “Historia Uniwersytetu Szczecińskiego”, Bibliotekarz Zachodniopomorski nr 1/2020, s. 5

https://stat.ksiaznica.szczecin.pl/BZP_2020_01.pdf