Prof. Krzysztof Guzikowski, historyk : wspomnienie.