Naukowcy nie będą ścigani za rozmowy o Karolu Marksie