Dziś startują VIII Dni Kultury Żydowskiej “Adlojada”