Na marginesie wyborów (I. Prognozowanie zachowań ludzkich to socjotechnika czy manipulacja?)

Sprawy socjalne i polityczne, Sylwetki, Życie społeczne
Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny
Temat: Na temat
Data publikacji: 14.01.2000
Autor: Jan Nikołajew
Źródło: Obserwator Zachodniopomorski
Tagi: Tagi , ,