Kulice przed rocznicami

Konferencje, Sympozja, Zjazdy, Nauka, Rozwój Uniwersytetu. Sprawy organizacyjne, Życie społeczne
Uniwersytet Szczeciński
Temat: Wśród referentów brak naukowców z US
Data publikacji: 07.03.2012
Autor: Bogdan Twardochleb
Źródło: Kurier Szczeciński
Tagi: Tagi ,