TSKŻ uczci pamięć szczecińskich i pomorskich Żydów