Czy mistrz może być za stary, by uczyć innych?

20.06.2014