Nominacje profesorskie w Belwederze

zycie warszawy 23.05.89 — kopia