“Szczecin – przystanek na całe życie”

Nauka, Publikacje, wykłady pracowników, wypowiedzi, opinie, polemiki, udział w imprezach, Sylwetki, Życie społeczne
Uniwersytet Szczeciński
Temat: Wspomnienia profesora Tadeusza Białeckiego
Data publikacji: 14.12.2009
Autor: Grzegorz Dowlasz
Źródło: Kurier Szczeciński
Tagi: Tagi , , ,