Rektor US: “Tak dalej być nie może!”

Reforma nauki – katastrofa albo szansa