Śpiewał Chór Uniwersytetu

Uniwersytet Szczeciński przedstawił nowości

O nowej ustawie o szkolnictwie wyższym – plusy i minusy