O nowej ustawie o szkolnictwie wyższym – plusy i minusy