Uczelnie muszą się zmienić

Reforma nauki – katastrofa albo szansa