Od Akademii Handlowej do Uniwersytetu Szczecińskiego

GS 91.10.12 i 13