Ile Szczecin ma lat?

Sylwetki, Wywiad
Instytut Historii, Wydział Humanistyczny
Temat: Z prof. dr hab. Henrykiem Lesińskim , dyrektorem Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, romawia Tadeusz Cieślak
Data publikacji: 05.05.1991
Autor: Tadeusz Cieślak
Źródło: Głos Szczeciński
Tagi: Tagi ,