Mniej słów, ale mądrych. Szczeciński historyk apeluje do premiera

Wygnańcy

ks 14.01.2011

Działalność naukowa i dydaktyczna, Nauka, Publikacje, wykłady pracowników, wypowiedzi, opinie, polemiki, udział w imprezach, Sylwetki, Życie społeczne
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny, Zakład Europejskich Studiów Porównawczych
Temat: Ludzkie losy
Data publikacji: 14.01.2011
Autor: [br. aut.]
Źródło: Kurier Szczeciński
Tagi: Tagi ,