Planet Head Day: golili głowy na znak jedności z chorymi