Rektor US: “Tak dalej być nie może!”

Co przyniesie Ustawa 2.0