Gość z Tokio

Działalność naukowa i dydaktyczna, Nauka, Oświata i szkolnictwo, Sport i rekreacja, Sport i turystyka, Sylwetki, Współpraca naukowa i dydaktyczna, Życie społeczne, Życie studenckie
Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Szczeciński
Temat: Sport w dobie przemian
Data publikacji: 07-09.09.1990
Autor: (jg)
Źródło: Kurier Szczeciński
Tagi: Tagi ,